Lady of the Flowers


Ananké Astaron
tiež známa ako Kvietok, aj keď pre vlastnú bezpečnosť sa ju takto oslovovať neodporúča.
Christian Nathaniel Ellieth Chinyere Lacie
a-cottage-in-the-woods:

source: Bloom Magazine
~ beautiful

a-cottage-in-the-woods:

source: Bloom Magazine

~ beautiful