Lady of the Flowers


Ananké Astaron
tiež známa ako Kvietok, aj keď pre vlastnú bezpečnosť sa ju takto oslovovať neodporúča.
Christian Nathaniel Ellieth Chinyere Lacie